Strefa klienta » Prawo spadkowe

  • testamenty (obejmujące: zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, podstawienia, wydziedziczenie, wyznaczające wykonawcę testamentu etc.)
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu
  • wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu
  • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
  • umowy o dział spadku
  • umowy zbycia spadku jak i przedmiotów wchodzących w skład spadku
  • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
  • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
  • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
  • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)