Aktualości

Kancelaria notarialna w Częstochowie

Kancelaria notarialna w Częstochowie prowadzona przez notariusz Marię Winiarską i notariusz Martynę Oziębała-Winiarską wykonuje usługi notarialne związane z obsługą osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji. Oferujemy kompleksową obsługę spraw notarialnych z zakresu prawa majątkowego, rodzinnego, spadkowego, a także obrotu nieruchomościami. Nasza kancelaria notarialna realizuje pełen zakres czynności notarialnych. Udzielamy wszystkich wyjaśnień związanych z załatwianiem spraw notarialnych oraz informujemy o skutkach prawnych i następstwach podejmowanych przez naszych klientów działań.

Rola notariusza

Notariusz Maria Winiarska i notariusz Martyna Oziębała-Winiarska z racji wykonywanych funkcji są gwarantami bezpieczeństwa obrotu prawnego. Notariusz, w którego obecności jest wykonywana czynność prawna, wchodząca w zakres czynności notarialnych, ma obowiązek sprawdzenia danych stron do niej przystępujących oraz zbadania stanu prawnego. Do jego obowiązków należy również zapewnienie, by w ramach wykonywanych przez strony czynności prawnych dopełniono wszystkich wymaganych przez przepisy formalności.

Notariusz może również uczestniczyć w czynnościach, które nie są mu ustawowo przypisane. Jego obecność może być w takiej sytuacji gwarancją tożsamości stron wykonujących jakąś czynność, np. przystępujących do podpisania umowy. Stawiennictwo przed notariuszem i prowadzenie czynności prawnych w jego obecności jest też gwarancją tego, że określona czynność miała miejsce.

Taksa notarialna

Wszystkie usługi notarialne podlegają opłatom zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wysokość poszczególnych kwot naliczanych za wykonanie konkretnych działań zależy od zakresu przeprowadzanych przez notariusza czynności. W przypadku spraw bardziej złożonych opłata notarialna może zawierać należność za kilka odrębnych spraw. Notariusz ma możliwość prowadzenia swoich działań poza siedzibą kancelarii w uzasadnionych przypadkach, wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Więcej aktualności