Strefa klienta

Czynności notarialne

Czynności notarialne, które może podejmować notariusz, są szczegółowe określone w Prawie o notariacie. Należą do nich m.in. sprzedaż mieszkania, domu lub działki, sprawy związane z prawem spadkowym i dziedziczeniem. W skład czynności notarialnych realizowanych przez notariusza wchodzą także choćby kwestie prawa rodzinnego, np. z zakresu zobowiązań alimentacyjnych. Czynności wykonywane przez notariusza mogą mieć formę aktu notarialnego lub poświadczenia.

Akty notarialne

Czynności prawne, które zostały dokonane przed notariuszem, udokumentowane są przez sporządzenie aktu notarialnego. Zgodnie z przepisami, forma aktu notarialnego nadawana jest zarówno czynnościom, co do których istnieje w prawie taki wymóg, jak i innym, o ile są zgodne z obowiązującym prawem, np. przy sprawach spadkowych czy umowach handlowych. W przypadkach zaliczanych do tej drugiej kategorii, tj. aktów bez obligatoryjnej formy notarialnej, strony czynności prawnej często wybierają możliwość sporządzenia aktu notarialnego ze względu na jego wysoką rangę dowodową.

Akty notarialne mogą dotyczyć m.in. umów dotyczących obrotu nieruchomościami, sporządzania testamentów, udzielania pełnomocnictw czy spraw z zakresu prawa rodzinnego, np. umów alimentacyjnych. Sporządzenie aktu notarialnego wymaga osobistego stawiennictwa przed notariuszem oraz przedstawienia dokumentów, potwierdzających tożsamość lub możliwość występowania w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej. Informacje o innych dokumentach, które mogą być potrzebne przy podpisywaniu aktów notarialnych, można uzyskać kontaktując się z naszą kancelarią.

Poświadczenia notarialne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami notariusz dokonuje także różnego rodzaju poświadczeń notarialnych. Możliwe jest wystawienie poświadczenia własnoręczności podpisu, które potwierdza, że dana osoba złożyła go osobiście lub podpis złożony wcześniej bez żadnych wątpliwości należy do niej. Notariusz może również poświadczyć zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, a także wydać poświadczenie daty okazania dokumentu, które jest dowodem na to, że dokument istniał w dniu poświadczenia. Notariusz wydaje także poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub przebywania w określonym miejscu.