Inne czynności notarialne

Strefa klienta » Inne czynności

  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy
  • protesty czeku lub weksla
  • przyjęcie dokumentów/rzeczy/kwot pieniężnych do depozytu
  • protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie
  • poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
  • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
  • ugody pozasądowe
  • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej, odczytania sms
    inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego