Notariusze - rejenci

Notariusze

NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunkach: prawo i administracja, następnie odbyła aplikację notarialną i pracowała w charakterze asesora notarialnego. Od 01 lutego 1992 roku prowadziła jednoosobowo Kancelarię Notarialną w Częstochowie ul. Racławicka 4, natomiast od 18 czerwca 2014 roku prowadzi działalność w formie spółki cywilnej z notariusz Martyną Oziębała-Winiarską.

NOTARIUSZ MARTYNA OZIĘBAŁA-WINIARSKA ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku prawo, następnie odbyła aplikację notarialną i pracowała w charakterze asesora notarialnego. Od 18 czerwca 2014 roku prowadzi Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej z notariusz Marią Winiarską.