Prawo handlowe w Częstochowie

Strefa klienta » Prawo handlowe

  • umowa spółek osobowych: jawnej, komandytowej, partnerskiej
  • statuty spółek komandytowo – akcyjnych, akcyjnych, spółek europejskich (SE)
  • protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy
  • protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych
  • poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
  • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów akcji w spółkach
  • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji
  • czynności dokonywane w związku z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę